• Print
close

Bloeddruk meten

Wanneer en hoe vaak moet je je bloeddruk laten meten?

Mensen die medicijnen slikken tegen een hoge bloeddruk doen er goed aan de bloeddruk regelmatig te laten meten. Met een apparaatje kun je dat ook zelf op eenvoudige wijze doen. Ook gebeurt het vaak dat er bij een bloeddrukmeting bij de huisarts wisselende, of andere waarden worden gemeten dan wanneer men het thuis zelf doet. Dat kan bijvoorbeeld komen door stress die onbewust ophoopt bij een huisartsbezoek. Bij wisselende waarden wordt vaak afgesproken om twee keer per dag een meting uit te voeren.

Wat is de bloeddruk?

Onder de bloeddruk wordt de druk in het slagadersysteem verstaan. Deze waarde wordt uitgedrukt in twee getallen: een bovendruk en een onderdruk. De bovendruk vertegenwoordigt de maximale druk in de aorta bij het samentrekken van de linkerhartkamer, de onderdruk is het minimum van twee samentrekkingen van het hart. Voor een optimale bloeddruk gaat men meestal uit van 130 bovendruk en 80 onderdruk. De waarden boven de 140 bovendruk en onder de 60 onderdruk worden als te hoog of te laag gezien. Iemand met een bloeddruk van 125/85 zit dus goed, iemand met 145/80 niet. In veel gevallen merkt iemand met een te hoge bloeddruk daar weinig van. Bij een te lage bloeddruk zijn er wel duidelijke symptomen, zoals duizeligheid, koorts en diarree.

Oorzaken te hoge of lage bloeddruk

Een hoge bloeddruk hoeft niet per se een aanwijsbare oorzaak te hebben. Wel kunnen een te hoog vetpercentage of het veelvuldig nuttigen van zoute producten of alcoholische dranken een negatieve bijdrage aan de bloeddruk leveren. Ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan de bloeddruk beïnvloeden. Die medicijnen kunnen zowel voor een te hoge als een te lage bloeddruk zorgen. Een lage bloeddruk kan ook komen door uitdroging of hartfalen. Is er geen duidelijk oorzaak voor een te hoge of lage bloeddruk, dan is een bezoek bij de huisarts aan te raden.

Procedure van de bloeddrukmeting

De bloeddruk meten gebeurt met een band om de bovenarm of de pols. Deze klemt zich tijdens de meting door een ballonnetje strak om de huid en meet vervolgens de druk in het slagadersysteem. Het is belangrijk dat je voor een bloeddrukmeting ontspannen bent. Wordt je bloeddruk vaker gemeten, zorg dan ook dat je het altijd op een vast tijdstip doet. Bijvoorbeeld ’s ochtends voor het ontbijt en ’s avonds voor het slapengaan. In bepaalde gevallen bespreek je een meetcyclus met de huisarts. Neem plaats op een goede stoel waarbij een actieve zithouding wordt bevorderd en beperk bewegen en praten zoveel mogelijk.

Hoe en wanneer laat je je bloeddruk meten?

Hoe vaak je je bloeddruk moet laten meten, verschilt van persoon tot persoon. Wordt er echter een afwijkende bloeddruk geconstateerd, dan is het aan te bevelen om gedurende een periode tweemaal daags een meting uit te voeren. Dat kan niet alleen bij de huisarts, maar ook thuis met een bloeddrukmeter. En voor alle zekerheid kan de meting ook twee keer na elkaar uitgevoerd worden. Deze gegevens worden een tijdlang bijgehouden, als een soort dagboek. Het beste is om een soort van schema op te stellen, zodat je een mooi overzicht hebt van je waarden.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page