close

Zijn mobiele telefoons kankerverwekkend?

Veroorzaakt de straling van een mobiele telefoon kanker?

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Naast bellen kunnen de apparaten inmiddels veel meer. Zeker sinds mobiel internet zijn intrede heeft gedaan en de combinatie met social media heeft gevormd. Een mobiele telefoon zendt en ontvangt wanneer hij aanstaat echter continu een signaal. De vraag die gebruikers van over de hele wereld daarom al jaren bezighoudt, is of deze straling wel of niet kankerverwekkend is.

Onderzoek naar mobiele straling

De afgelopen decennia zijn er overal ter wereld diverse onderzoeken geweest naar de effecten die mobiele straling op het DNA van mensen en dieren kunnen hebben. Het meest bekende onderzoek is dat van het U.S. National Toxicology Program. Hierbij werden ratten hun hele leven aan de straling blootgesteld. Uit het onderzoek bleek dat de ratten die bestraald werden een toenemende kans op hersentumoren kregen. De dieren die niet blootgesteld werden, bleven tumorvrij. Omdat er volgens allerlei organisaties echter nog wel het een en ander aan dit onderzoek schortte, worden de resultaten niet als maatgevend beschouwd.

De invloed van mobiele straling

Een smartphone zendt een draadloos radiosignaal uit. Net zoals een magnetron, een router met wifi of een draadloze huistelefoon. Over het algemeen wordt gesteld dat er bij voldoende afstand van deze bronnen weinig tot geen schade aan het menselijk lichaam aangebracht wordt. Toch trekken veel onderzoekers deze aanname in twijfel. Het gevaar bestaat dat men de (negatieve) invloed van de mobiele straling onderschat en er in de toekomst net zo’n situatie ontstaat als het geval was met asbest. Daar werd van gezegd dat het met de schade voor de menselijke gezondheid wel mee zou vallen. Inmiddels is het duidelijk dat het tegendeel waar is.

Wat kan je zelf doen ter preventie?

Echt veel kunnen we niet doen als het gaat om het voorkomen van blootstelling aan mobiele straling. Mensen zijn niet alleen beroepsmatig afhankelijk van een mobiele telefoon, ook op sociaal gebied ben je bijna ‘verplicht’ altijd bereikbaar te zijn. Wel zijn er enkele simpele tips die binnenshuis in elk geval het potentiële gevaar beperken. Schakel wifi bijvoorbeeld alleen in als het echt nodig is en laat de router anders uit. Dat geldt ook voor de mobiele telefoon. Leg deze als hij aanstaat wanneer mogelijk zover mogelijk van je af.

Wat zegt de toekomst?

Voorlopig gaan de onderzoeken in binnen- en buitenland nog wel even door. Er wordt steeds meer duidelijk en het is ook zaak dat de resultaten beter in kaart worden gebracht. Feit is dat mobiele telefoons straling uitzenden die in hoge dosis schadelijk kan zijn. Maar de dosis van één smartphone is natuurlijk niet zo hoog. Er is daarom nog niks bewezen over de toenemende gezondheidsrisico’s voor mensen.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page