• Print
close

Plichten als EHBO’er

De plichten van een EHBO’er

Wie in het bezit is van een EHBO-diploma is wettelijk gezien niet meer of minder dan iemand zonder zo’n diploma. In geval van nood is in principe iedereen in Nederland verplicht om hulp te verlenen. Denk hierbij aan het bellen van het alarmnummer 112, het stabiliseren van het slachtoffer of het aanbrengen van verband om bloeden te stelpen. Al deze handelingen en meer dienen door iedereen naar eigen kunnen uitgevoerd te worden. Dat geldt dus ook voor een EHBO’er. Het grote verschil daarbij is dat een EHBO’er beter weet wat hij moet doen in bepaalde situaties. Een EHBO-certificaat behaal je na het succesvol volgen van een cursus, waar basishandelingen bij eerste hulp worden aangeleerd.

Wettelijke plichten

Iemand die in nood is, moet zo snel mogelijk geholpen worden. Als Nederlands burger ben je wettelijk verplicht om naar eigen kunnen hulp te verlenen als je getuige bent van een ongeval of als iemand (medische) hulp nodig heeft. Natuurlijk wordt van EHBO’ers verwacht dat ze meer algemene kennis hebben op het gebied van hulpverlening dan iemand zonder EHBO-diploma. Het is belangrijk om te onthouden dat medische ingrepen niet onder eerstehulpverlening vallen. Tot het verrichten van deze handelingen zijn alleen bevoegde artsen en doktoren verplicht.

Wanneer ingrijpen?

Een EHBO’er die getuige is van een ongeval met letsel, is dus net als elke omstander verplicht hulp te verlenen. In sommige gevallen kan dit levensreddend zijn, bijvoorbeeld bij ernstige verwondingen en bewusteloosheid met reanimatie. Als de situatie dusdanig ernstig of levensbedreigend is, moet het alarmnummer 112 gebeld worden. Is het slachtoffer bij kennis en vallen de verwondingen mee? Dan wordt deze naar de huisarts of de EHBO-post van een ziekenhuis doorverwezen. Laat bij twijfel altijd een ambulance komen.

Wettelijke aansprakelijkheid en verzekering

Een hulpverlener is bij het correct uitvoeren van de eerste hulp niet wettelijk aansprakelijk te stellen voor eventuele, onverhoopte schade. Wanneer er hulp verleend wordt volgens een eigen interpretatie kan dit bij een negatieve uitwerking wel resulteren in een vervolging. Dat gebeurt dan via het civiel recht. Leden van verenigingen of bijvoorbeeld het Rode Kruis zijn vaak al verzekerd voor aansprakelijkheid. Het is ook mogelijk om individueel een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

EHBO-certificering

Er is geen vaste richtlijn voor EHBO-certificatie vanuit de overheid, op een paar uitzonderingen na. De uitgevers van de diploma’s bepalen zelf de richtlijnen. Deze liggen over het algemeen wel gelijk, bijvoorbeeld op het gebied van reanimatie. Toch kan het raadzaam zijn even goed rond te kijken voor je besluit een EHBO-cursus te volgen. Het niveauverschil per organisatie kan namelijk behoorlijk verschillen. Bij sommige beroepen is de werknemer zelfs verplicht een EHBO-diploma te bezitten of halen, bijvoorbeeld in de ouderen- of kinderzorg. Ook zijn opgeleide hulpverleners in ieder bedrijf verplicht. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf moeten er één of meerdere EHBO’ers opgeleid worden.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page