• Print
close

Mantelzorg

Is mantelzorg nog van deze tijd?

De 21e eeuw kent voor de meeste mensen in ons land heel wat vooruitgang. Technologische ontwikkelingen maken meer mogelijk, ook in de gezondheidszorg. Dat heeft als gevolg dat die steeds beter wordt, waardoor we ook langer in leven blijven. En oud worden, dat willen we allemaal wel. Dat is leuk en mooi, zolang iemand zelfstandig kan blijven leven. Zodra een persoon hulpbehoevend wordt, treden er een aantal problemen op. De wachtlijsten van verzorgingshuizen blijken bijvoorbeeld vol te zitten of de verzekering dekt bepaalde hulpverlening niet. De familie of buren worden dan min of meer moreel verplicht om een handje toe te steken. Deze zogenaamde mantelzorgers doen dit werk dan ook volledig vrijwillig.

Wat doet een mantelzorger?

Een mantelzorger neemt een deel van de zorg of de complete zorg van een ander persoon op zich. Dit kunnen kleine taken zijn, zoals schoonmaken, boodschappen doen of controleren of de medicatie juist wordt ingenomen. Er zijn echter ook veel (tijds)intensievere taken. Neem bijvoorbeeld een dementerende ouder die in huis moet worden genomen, of iemand die geholpen moet worden met aan- en uitkleden bij het opstaan en naar bed gaan. De meeste mensen hebben dit natuurlijk voor hun naasten of buren over. Een mooi gebaar, maar in het drukke bestaan van de meeste mensen valt het steeds moeilijker te combineren. Ook voelen de mensen voor wie gezorgd moet worden zich vaak bezwaard door de gratis zorg.

De pluspunten van mantelzorg

Het bieden van mantelzorg brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo drukt het de zorgkosten maatschappelijk gezien natuurlijk enorm. Doordat familie en vrienden een deel van de gezondheidszorg op zich nemen, hoeven hier geen door de overheid gesubsidieerde krachten voor ingezet te worden. Daardoor blijft er meer geld over voor mensen die echt niet zonder professionele hulp kunnen. Door mantelzorg toe te passen, ontstaat vaak ook een sterkere band tussen de hulpbehoevende en de buren of familieleden.

De minpunten van mantelzorg

Een groot nadeel van het leveren van mantelzorg is de druk die het met zich meebrengt. Zo kan een vrijwillig hulpverlener naast zijn eigen bestaan met een drukke baan en een gezin bijvoorbeeld zelf gezondheidsklachten krijgen. Denk hierbij aan overbelasting in de vorm van een burn-out of het continu gevoel van stress. Doordat mantelzorg vrijwillig is, krijgen mensen bovendien vaak toch niet de professionele hulp die ze verdienen of nodig hebben. Maar in situaties van mensen met zorgwekkende gezondheidsklachten is mantelzorg soms toch de enige manier om permanente hulp te garanderen.

Niet van deze tijd

In deze tijd, waar zowel vrouwen als mannen vaak een carrière najagen en uitoefenen, is het bijna niet meer mogelijk om van de samenleving te verwachten dat zij mantelzorg uitoefenen. Toch zijn er genoeg voorbeelden te noemen waarbij mensen gedwongen mantelzorger worden. Hierdoor kunnen de eigen levensdoelen of gezinssituaties zelfs in het gedrang komen. Als je mantelzorger bent, is het dus zaak om op te passen voor overbelasting.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page